Rodinný azyl Dej pac!

Nalezený pes – Zachotín

Nalezený pes byl vrácen majiteli.

Dne 14. 3. 2022 byl odchycen tento pes v Zachotíně.