Podmínky adopce

Podmínky a standardní postup adopce psa

1. Seznamovací návštěva

Při první návštěvě v našem azylu se s Vámi vybraným psem seznámíte a vezmete jej na krátkou procházku. Pro první návštěvu si vyhraďte, prosím, alespoň 30 min času. Návštěvu je nutné předem domluvit na konkrétní den a hodinu. Pro domluvu volejte ve všední dny mezi 8 a 16 hodinou, návštěvu lze domluvit i mailem, příp. prostřednictvím zprávy na FB stránce azylu (na FB odpovídá na zprávy pouze část našeho týmu, jistota je telefonická domluva).

2. Rezervace

V případě, že při první návštěvě my i Vy shledáme, že vybraný pes je ten pravý pro Vaší adopci, je nutné si psa rezervovat. Pro rezervaci je nutné společně připravit adopční smlouvu (nejčastěji mailem), uhradit adopční poplatek (600 Kč – nekastrovaný pes, 1300 Kč – kastrovaný pes a 1500 Kč – kastrovaná fena) a domluvit nejzazší termín předání psa. Jakmile Vám potvrdíme, že všechny podmínky rezervace jsou splněny, je pes rezervovaný a dále ho nikomu dalšímu do domluveného data převzetí nenabízíme. Pokud si psa nevyzvednete do smluveného data, rezervace propadá a pes je opět nabízen k adopci.

3. Předávací návštěva

Při druhé návštěvě s Vámi uzavřeme smlouvu a a předáme Vám řádně naočkovaného, načipovaného a pravidelně odčervovaného psa spolu s očkovacím průkazem. Při podpisu smlouvy je nutné, abyste prokázali Vaši totožnost. Při převzetí musí osvojitel psa vybavit obojkem nebo postrojem s voděodolným štítkem. Požadujeme tento typ štítků: kovový s vyrytým či gravírovaným telefonním číslem osvojitele, kdy zcela nevyhovující jsou šroubovací patronky (psi je ztrácí). V případě, že si bude chtít osvojitel visačku půjčit, možno po předchozí domluvě za kauci ve výši 500 Kč. Jakmile si nechá osvojitel vyrobit vlastní, může nám vypůjčenou visačku zaslat zpět (např. poštou) a až nám dorazí, obratem vrátíme kauci na účet, ze kterého byla zaslána. Psa si osvojitel odvede na vlastním vodítku.

4. Veškerá další práva a povinnosti vyplývají z uvedené smlouvy. Smlouvu lze na základě vzájemné dohody upravit a přizpůsobit individuálním případům.

5. Nekastrovaná fena, pes v léčení, aj.

Nekastrované feny svěříme zájemcům před samotnou adopcí do dočasné péče – s podmínkou kastrace dle stanoveného termínu. Po uskutečnění a doložení kastrace dočasná péče přejde na adopci. Totéž platí u psů v léčení, případně u jiných specifických případů. Toto Vám vždy sdělíme před 1. seznamovací návštěvou; pokud se to bude týkat svěřence, o kterého jste projevili zájem.

Požadujeme tento typ štítků (kovový s vyrytým či gravírovaným tel. číslem), viz přiložená fotografie:

Podmínky a standardní postup adopce kočky

1. Rezervace

V případě, že my i Vy shledáme, že vybraná kočička je pro Vás ta pravá, je nutné si ji rezervovat. Pro rezervaci je nutné společně připravit adopční smlouvu (nejčastěji mailem), uhradit adopční poplatek (500 Kč) a domluvit nejzazší termín předání kočičky. Jakmile Vám potvrdíme, že všechny podmínky rezervace jsou splněny, je kočička rezervovaná a dále ji nikomu dalšímu do domluveného data převzetí nenabízíme. Pokud si kočičku nevyzvednete do smluveného data, rezervace propadá a kočička je opět nabízena k adopci.

2. Předávací návštěva

Na návštěvě se s vybranou kočičkou seznámíte osobně. Návštěvu je nutné předem domluvit na konkrétní den a hodinu. Pro domluvu volejte ve všední dny mezi 8 a 16 hodinou, návštěvu lze domluvit i mailem, příp. prostřednictvím zprávy na FB stránce azylu (na FB odpovídá na zprávy pouze část našeho týmu, jistota je telefonická domluva). Na návštěvě s Vámi uzavřeme smlouvu a a předáme Vám řádně naočkovanou a pravidelně odčervovanou kočičku spolu s očkovacím průkazem. Při podpisu smlouvy je nutné, abyste prokázali Vaši totožnost. Při převzetí musí mít s sebou osvojitel přepravku na přepravu kočičky do nového domova.

3. Veškerá další práva a povinnosti vyplývají z uvedené smlouvy. Smlouvu lze na základě vzájemné dohody upravit a přizpůsobit individuálním případům.

Podmínky vrácení zatoulaného psa majiteli

Majitel musí předložit očkovací průkaz psa, prokázat svoji totožnost a popsat situaci posledního kontaktu se svým psem před jeho únikem a uhradit náklady, které azylu vznikly s souvislosti s přijetím a péčí o psa. Pes se navrací proti podpisu na předávacím formuláři.