Rodinný azyl Dej pac!

Azyl Dej pac!

logo Dej pac!

Návštěvní řád

Návštěvní řád hlavní provozovny Dej pac! v Častoníně

Parkování

Prosíme návštěvníky azylu, aby parkovali pouze přímo před útulkem – č. p. 2, případně v blízkosti kontejnerů na tříděný odpad na návsi. Prosíme, neparkujte na soukromých trávnících před domy sousedů.

Pohyb návštěv v prostorách útulku

Při příchodu zazvoňte nebo volejte na 604835371 nebo 565381244. Vyčkejte, dokud nepřijde pracovník útulku, sami nevstupujte do prostor útulku ani na navazující zahradu za domem. Pohybujte se pouze po veřejných komunikacích – silnicích – nikoliv po zahradách nebo pozemcích sousedů. V prostorách útulku se návštěvy mohou pohybovat pouze v doprovodu pracovníků útulku a musí dbát jejich pokynů.

Venčení psů

O přidělení psů na venčení rozhoduje pouze vedoucí nebo jeho zástupce na pokyn vedoucího.

Při venčení prosím dbejte na následující pokyny:

Psi, které dostanete na venčení přidělené na vodítku, příp. s náhubkem, postrojem, tažným postrojem apod. nesmí být v průběhu venčení vedeni jinak, než jak byli připraveni (nesmí se sejmout náhubek, odpoutat od vodítka nebo přeměňovat uchycení vodítka atd.).

V případě setkání s cizími majiteli psů a jejich psy (dále jen pejskaři), se venčitelé musí s pejskaři dohodnout, zda se vzájemně chtějí se psy potkat či zda se vyhnou.

V případě setkání s cizím psem bez pána nebo se psem, který je na volno a nerespektuje svého pána, se venčitelé musí podle situace zachovat co nejvíce defenzívně.

Pracovníci útulku Vás vždy vybaví pytlíky na sběr exkrementů – prosíme, důsledně sbírejte exkrementy v obci.

Dodržujte trasu venčení, kterou Vám stanoví pracovníci útulku. Skupiny psů (vyjma dvojic nebo trojic/čtveřic psů s vodítky) smí procházet pouze přes zahradu příslušící k domu s útulkem, nikoliv přes náves.

Nepodávejte psům žádné pamlsky ani krmivo bez předchozí domluvy s pracovníky útulku, zejména ne při venčení skupin pejsků, kde je riziko konfliktu mezi psy. Někteří psi mají dietu nebo citlivé trávení.

V případě jakéhokoli problému během venčení ihned volejte vedoucímu útulku na 604 835 371 nebo 565 381 244 – pro venčení je nutné mít s sebou nabitý telefon.

Děkujeme za dodržování zásad bezpečnosti a ohleduplnosti!

Přejít nahoru