Rodinný azyl Dej pac!

Sbírka – muzikál Mamma Mia

Rádi bychom tímto poděkovali všem dárcům, organizátorům i hercům muzikálu Mamma Mia! a v neposlední řadě NF Pes v nouzi za obrovskou pomoc. Peníze věnovali diváci při každém představení v dobrovolné výši a potvrdilo se, že mají dobré srdce. Z příspěvku jsme vybudovali novou karanténu, vnitřní kotec a vylepšili stávající venkovní dva kotce. Děkujeme!