Rodinný azyl Dej pac!

Azyl Dej pac!

logo Dej pac!

Poděkování – Běhejme a pomáhejme útulkům

1.8.2023 Velké poděkování Běhejme a pomáhejme útulkům za finanční dar ve výši 51.250,- Kč, který jsme dnes obdrželi na náš transparentní účet a bude použit na úhradu veterinární péče Saši a dalších azyláčků. Moc si vážíme této podpory nejen spolku, ale také všech dárců, kteří se zapojili v červenci do virtuálního běhu, jste skvělí!

31.5.2022 Děkujeme Běhejme a pomáhejme útulkům za zaslání částky 50. 000,- Kč, jakožto finančního daru na léčbu Bambíka. Bambík v květnu podstoupil 2 operace (vyhřezlá plotýnka a s tím související ochrnutí zadní části těla + torze žaludku). Nyní musí pravidelně jezdit na rehabilitace a také doma je nutností s ním pravidelně cvičit. Dar nám velmi pomůže s úhradou těchto nemalých nečekaných výdajů a my moc a moc děkujeme!

23.4.2021 Srdečně děkujeme Běhejme a pomáhejme útulkům, který nám zaslal finanční dar ve výši 15. 000,- Kč na náš transparentní účet.

Běhejme a pomáhejme útulkům je jedinečný charitativní projekt, který pomáhá opuštěným zvířatům v útulcích po celé České republice. Moc jim za všechno co dělají pro útulky velice děkujeme.

Dále každoročně pomáhají i akcí s názvem Den zvířat: https://www.azyldejpaczs.cz/podekovani/podekovani-behejme-a-pomahejme/

Přejít nahoru