Běhejme a pomáhejme útulkům – Den zvířat

Sdílení:

Poděkování Běhejme a pomáhejme útulkům za finanční dary, které byly zaslány na náš transparentní účet z charitativní akce Den zvířat, která končí vždy ke 4. říjnu, kdy
je Mezinárodní den všech zvířat. Jedná se o akci nejen pro psí a kočičí útulky, ale i pro zařízení, která pomáhají týraným koním nebo hospodářským zvířatům. Celý výtěžek sbírky je po
skončení akce rozdělen rovným dílem mezi vybrané spolky z ČR. Velice si vážíme toho, že nám pomáháte pomáhat.
2019 – 7.144,- Kč
2020 – 10.500,- Kč