Rodinný azyl Dej pac!

Azyl Dej pac!

logo Dej pac!

Běhejme a pomáhejme útulkům – Den zvířat

Poděkování Běhejme a pomáhejme útulkům za finanční dary, které byly zaslány na náš transparentní účet z charitativní akce Den zvířat, která končí vždy ke 4. říjnu, kdy
je Mezinárodní den všech zvířat. Jedná se o akci nejen pro psí a kočičí útulky, ale i pro zařízení, která pomáhají týraným koním nebo hospodářským zvířatům. Celý výtěžek sbírky je po
skončení akce rozdělen rovným dílem mezi vybrané spolky z ČR. Velice si vážíme toho, že nám pomáháte pomáhat.

Částky zaslané na náš transparentní účet:
2021 – 14.300,- Kč
2020 – 10.500,- Kč

2019 – 7.144,- Kč

Přejít nahoru