Rodinný azyl Dej pac!

Azyl Dej pac!

logo Dej pac!

O nás

Spolek Dej pac! z. s. provozuje již od r. 2009 útulek pro psy. Hlavní provozovna se nachází v hospodářském stavení v Častoníně, kde bydlíme s rodinou a s našimi vlastními zvířátky, dále máme vybudovaný areál pro dočasné umístění psů v Pelhřimově a pár dočasných péčí. Naše kapacita je 30 – 40 psů bez rozdílu věku, velikosti, náročnosti (staráme se od březích fenek, přes štěňata po seniory, marody nebo agresivní potížisty).

Prvním podnětem pro vznik útulku byla informace o situaci v některých karanténních stanicích na Slovensku – v souladu s platným slovenským zákonem může být pes v karanténní stanici utracen, pokud o něj do 3 týdnů nikdo neprojeví zájem, a to bez ohledu na to, zda je to např. zdravý pes nebo štěně. Po ověření, že to takto skutečně je, jsme ve spolupráci s jedním českým občanským sdružením vybrali tři pejsky a jednu fenku z karanténní stanice Zvolen a převzali je do péče našeho azylu. Zanedlouho se ukázalo, že je fenka březí a tak se počet svěřenců rozrostl o dalších sedm psíčků a čubiček.

S rostoucí potřebou rozhodli jsme se založit vlastní občanské sdružení (nyní zapsaný spolek), sehnat potřebné finance a vytvořit podmínky pro celoroční provoz azylu s kapacitou 2 nebo 3 psi, přednostně pro pejsky nalezené v okolních obcích, pejsky po zemřelých majitelích nebo týrané psy. S léty se postupně zvyšovala kapacita díky budování zařízení a vybavení, jako jsou výběhy, kotce venkovní i vnitřní a další potřebné prostory – karantény, sklady.

PŘEDSTAVENÍ NAŠÍ ČINNOSTI:

– Odchytáváme a poskytujeme azyl zaběhnutým nebo opuštěným psům – tyto služby smluvně poskytujeme s nepřetržitou pohotovostí obcím a městům ve dvou okresech (Pelhřimov, Kamenice nad Lipou, Jarošov nad Nežárkou, Nová Cerekev a řada drobných obcí v okolí).

– Ve spolupráci s městem Pelhřimov se také věnujeme již několik let kastračnímu programu volně žijících divokých koček.

– Smluvně zajišťujeme azyl pro psy odebrané státem pro týrání nebo v souvislosti s kriminální činností.

– Přijímáme psy od soukromých majitelů, ať již psy nezvládnuté s projevy agrese nebo psy od osob v náročných životních situacích, lidí ze slabších sociálních poměrů nebo psy z romských či bezdomoveckých lokalit.

– Vypomáháme v případě potřeby také útulkům s malou kapacitou.

– Spoluorganizovali jsme likvidaci množírny v Kamenici nad Lipou (kde bylo odebráno 212 psů) včetně pořizování následné dokumentace pro soudní řízení.

– Věnujeme se osvětě v otázkách vhodné volby plemene, problematiky množíren, poskytujeme konzultace problémového chování psů, spolupracujeme s dalšími útulky a podobně.

– Našimi nejmilejšími hosty jsou školky a školy, pro které máme připravené prožitkově naučné programy.

Za dobu naší 13 leté existence jsme poskytli azyl více než tisícovce zvířat v nouzi a vyhledali pro ně náhradní adoptivní páníčky. V našem týmu je cca 5 – 10 aktivních lidiček. Máme jednoho stálého zaměstnance, ohromný podíl práce však zajišťujeme dobrovolnicky.

Jste srdečně zváni!

O nás

Náš původně maličký rodinný azyl pro opuštěné psy vznikl na jaře roku 2009.

Prvním podnětem pro jeho vznik byla informace o situaci v některých karanténních stanicích na Slovensku, kterou jsem náhodně našla na internetu: v souladu s platným slovenským zákonem může být pes v karanténní stanici utracen, pokud o něj do 3 týdnů nikdo neprojeví zájem, a to bez ohledu na to, zda je to např. zdravý pes nebo štěně. V první chvíli se se mnou zatočil svět, následovalo ověření informace a ve spolupráci s jedním českým občanským sdružením jsme vybrali tři pejsky a jednu fenku z karanténní stanice Zvolen a převzali je do péče našeho azylu. Zanedlouho se ukázalo, že fenka je březí a tak se počet svěřenců rozrostl o dalších sedm psíčků a čubiček. Do zimy našli všichni nový domov.

S rostoucí potřebou rozhodli jsme se založit vlastní občanské sdružení (nyní zapsaný spolek), sehnat potřebné finance a vytvořit podmínky pro celoroční provoz azylu s kapacitou 2 nebo 3 psi, přednostně pro pejsky nalezené v okolních obcích, pejsky po zemřelých majitelích nebo týrané psy.

S léty se postupně zvyšovala kapacita díky budování zařízení a vybavení, jako jsou výběhy, kotce venkovní i vnitřní a další potřebné prostory – karantény, sklady. Protože svět je malý, našli se i další lidičky, kteří poskytují domácí péče pro jednoho či dva svěřence.

Od podzimu roku 2016 zajišťujeme nepřetržitý odchyt a azyl pro Pelhřimov vč. jeho místních částí a většinu obcí v okrese. Od té doby máme také jednoho stálého zaměstnance, ohromný podíl práce však stále zajišťujeme dobrovolnicky.

V současnosti je kapacita azylu 30 – 40 psů. Hlavní provozovna se nachází v hospodářském stavení v malé obci Častonín, kde bydlíme spolu s našimi vlastními třemi psy, králíky, kuřaty, kozami a hlavně s Aničkou, Tomáškem a Ondřejíčkem, kteří jsou autory všech kreslených obrázků.

Dále jsme se začali zajímat o kočky nalezené v Pelhřimově a od roku 2018 se zde věnujeme kastračnímu programu volně žijících divokých koček.

Jste srdečně zváni!

Přejít nahoru