Rodinný azyl Dej pac!

Azyl Dej pac!

logo Dej pac!

Poděkování městu Pelhřimov – areál pro dočasné umístění psů

Ve spolupráci s městem Pelhřimov, které nám poskytlo k bezplatnému užívání oplocený pozemek, jsme zahájili v r. 2021 provoz nového areálu v Pelhřimově pod humpoleckým mostem (za zadní bránou čistírny odpadních vod). Městu Pelhřimov patří velký dík!

Postupně jsme sem začátkem roku nastěhovali vše potřebné a ubytovali první svěřence. Výhledově zde chceme poskytnout až 10 míst pro přechodný pobyt psům v nouzi, čeká nás ještě spousta budování, provoz je zatím provizorní. I tak už je možné pozvat veřejnost na venčení, a to o víkendech mezi osmou a devátou hodinou (nutno předem se domluvit na 604 835 371, abychom mohli vše dobře zorganizovat). Informace o možné adopci a kompletní informace o ubytovaných pejscích najdete na těchto webových stránkách.

Město Pelhřimov nám nejen poskytlo k bezplatnému užívání oplocený pozemek, ale také nám průběžně pomáhá při budování celého areálu – zastínění plotu, urovnání povrchu, vysypání areálu štěrkem, aj. Moc si této pomoci vážíme!

Přejít nahoru