Rodinný azyl Dej pac!

Odchycená fena – v Pelhřimově

Odchycená fena se jmenuje Tami a byla vrácena majiteli.

Tato fena byla odchycena 25. 4. 2020 v Pelhřimově v ul. Františka Bílka.