Rodinný azyl Dej pac!

Nalezená fena – Pelhřimov

Nalezená fena se jmenuje Olí a byla vrácena majiteli.

Tato fena byla nalezena dnes 24. 8. 2020 v Pelhřimově na parkovišti U Elektrárny. Fenečka je starší, špinavá, sotva chodí, má nádory, je slepá, hluchá. Čip nemá.