Rodinný azyl Dej pac!

Přijatý pes – vrácen majitelům

Tento pes byl přijat do naší péče 3. 6. 2018 na základě žádosti PČR, protože majitelé psa byli pro náhlé úrazy odvezeni do nemocnice.

Pes byl vrácen majitelům.