Rodinný azyl Dej pac!

Azyl Dej pac!

logo Dej pac!

Přijatý pes – vrácen majitelům

Tento pes byl přijat do naší péče 3. 6. 2018 na základě žádosti PČR, protože majitelé psa byli pro náhlé úrazy odvezeni do nemocnice.

Pes byl vrácen majitelům.

Přejít nahoru