Rodinný azyl Dej pac!

Billy

Billy je asi osmiletý kříženec špice. Za celý svůj život nezažil nic jiného, než řetěz a boudu. Na staré kolena se na něj usmálo štěstí, majitelé se ho vzdali a tak se dostal k nám. Zatím se tu rozkoukává, zpočátku je bázlivý, ale po chvíli si již sám přijde po pohlazení. Je ale potřeba počítat s tím, že bude potřebovat trpělivost na adaptaci. Ačkoliv je to pejsek zvyklý jen venku, má hygienické návyky a za teplo je moc vděčný. Byl by vhodný ke starším lidem nebo do klidné rodiny bez malých dětí.

Billy již našel svůj nový domov, nyní bydlí v Praze.