Rodinný azyl Dej pac!

Azyl Dej pac!

logo Dej pac!

Malinka

Malinka pocházela od lidí ze slabších sociálních poměrů – téměř vůbec s ní nechodili ven, byla zcela nesocializovaná. První dny se bála úplně všeho, schovávala se a štěkala. Během 14 dnů se začala mazlit, chodit na procházky na vodítku i na volno a chovat se jako běžný pes.

Malinka bydlí s mladou rodinou v Jihlavě. Reference od nové paničky: Byli jsme překvapeni, jak rychle se Malinka adaptovala na jiné prostředí a na nás. Mám ji stále za sebou jako ocásek. Je klidná a mazlivá.

Pozdravy z nového domova:

Přejít nahoru