Rodinný azyl Dej pac!

Jiříček

Jiříček je synek fenky Jasmínky. V dospělosti bude celá maminka.

Jiříček bydlí v rodině v Herálci.

Pozdravy z nového domova:

Sdílení: