Rodinný azyl Dej pac!

Azyl Dej pac!

logo Dej pac!

Jiříček

Jiříček je synek fenky Jasmínky. V dospělosti bude celá maminka.

Jiříček bydlí v rodině v Herálci. Má prý velkou radost ze života a občas si i zazlobí.

Pozdravy z nového domova:

Přejít nahoru