Rodinný azyl Dej pac!

Azyl Dej pac!

logo Dej pac!

Kastrační program

Ve spolupráci s městem Pelhřimov, za pomoci spolku Mikeš HB z.s. (pelhřimovského depozita) a Spolku pro ochranu přírody Pelhřimovska, se věnujeme již od r. 2018 kastračnímu programu volně žijících divokých koček na území města Pelhřimov a v jeho místních částech. Za dobu naší práce jsme odhalili množství větších i menších lokalit, do kterých se pravidelně vracíme. Všechny lokality mají někoho, kdo kontroluje zdravotní stav koček a monitoruje nově příchozí, které potom odvážíme na kastraci. Některé lokality kontrolujeme také my. Obracíte se na nás však nejen z Pelhřimova, ale i z jeho místních částí. Pokud víte o toulavé kočičce, která by potřebovala kastraci, můžete nás kontaktovat na tel.č.: 778 024 142. Kastraci zajistíme doslova od A až do Z. Pro kočičku si přijedeme, odchytíme buď do přepravky nebo sklopce, odvezeme na kastraci a opět vrátíme zpět do lokality. Ve výjimečných případech, kdy kočka nemůže být navrácena zpět do lokality, jí zajistíme náhradní zázemí. Kastrace probíhají u MVDr. Karla Matouška, se kterým spolupracujeme již několik let. Díky jeho skvělé práci mají kočičky jen malou ránu a je možné je v den kastrace zase vypustit do lokality. Pokud se kastrace provádí v chladném počasí nebo pokud potřebuje kočka delší rekonvalescenci (opakovanou aplikaci léčiv), umístíme ji u nás v teple do karanténní klece. Oslovujete nás samozřejmě i z jiných obcí, které nespadají pod město Pelhřimov a ani v těchto případech vás neodmítneme. Spolupracujeme totiž s kastračním programem FELITI, který nám s úhradou kastrací pomáhá.

V roce 2021 jsme kastrovali např. ve Vlásenici, Lešově, Útěchovičkách, Starém Pelhřimově, Strměchách, Hodějovicích, Chvojnově, Lipici, Radětíně, Skrýšově. V Pelhřimově jsou to zejména ulice Pražská, Osvobození, Žižkova, Humpolecká, Skrýšovská, Nádražní, Slovanského bratrství, Matějkova, K Silu a další.

Přejít nahoru